top of page

Instructies voor patiënten die naar de praktijk komen: 

 

- Volg de instructies van het team zorgvuldig op.

- Kom precies op de afgesproken tijd aan, maar als u eerder aankomt, wacht dan in uw auto of buiten...

- Indien u begeleid moet worden (max. door 1 persoon), laat het ons dan op voorhand weten.

- Draag een masker bij het betreden van de praktijk.

- Gebruik alcoholische gel wanneer u de praktijk betreedt.

- Alleen zitten op aangewezen plaatsen.

- Houd 1,5 m afstand. 

- Zet persoonlijke voorwerpen (tas, mobiele telefoon, sleutels) op de daarvoor bestemde plaats of op    de daarvoor bestemde stoel.

- Houd het masker te allen tijde op, tenzij de dokter toestemming geeft om het af te doen.

- Raak niets aan, we openen deuren voor u.

- Gebruik het toilet niet tenzij het echt nodig is.

- Als je moet hoesten of niezen, doe het dan uit de buurt van andere mensen (blijf minstens 2 meter        weg), door je arm voor je mond te leggen.

- Als u uw neus moet snuiten of de zakdoek moet gebruiken, doe het dan uit de buurt van andere            mensen (blijf op minstens 2 meter afstand), en gooi de zakdoek in de vuilnisbak.

- Betaal bij voorkeur met contactloze middelen, anders via bancontact. 

- Kom niet naar de consultatie/het bezoek als u ziek bent of kan zijn, of in contact bent geweest met      een persoon die ziek is of kan zijn, in het bijzonder als u een mogelijk risico op een Covid-19-infectie      aanneemt.

bottom of page